Prices of Today
તારીખ : 31-03-2020 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 

બટાટા - 190.00 , 290.00 | ડુંગળી સુકી - 200.00 , 350.00 | ટમેટા - 100.00 , 180.00 | સુરણ - 280.00 , 400.00 | કોથમરી - 80.00 , 160.00 | સકરીયા - 120.00 , 240.00 | મુળા - 220.00 , 330.00 | રીંગણા - 60.00 , 120.00 | કોબીજ - 50.00 , 80.00 | ફુલાવર - 80.00 , 150.00 | ભીંડો - 300.00 , 450.00 | ગુવાર - 500.00 , 800.00 | ચોળા સીંગ - 400.00 , 600.00 | વાલોળ - 140.00 , 220.00 | ગીલોડા - 270.00 , 430.00 | દૂધી - 120.00 , 180.00 | કારેલા - 250.00 , 400.00 | સરગવો - 250.00 , 500.00 | તુરીયા - 150.00 , 300.00 | પરવર - 450.00 , 650.00 | કાકડી - 100.00 , 150.00 | ગાજર - 120.00 , 220.00 | વટાણા - 400.00 , 700.00 | બીટ - 120.00 , 200.00 | ગલકા - 160.00 , 240.00 | મેથી - 200.00 , 300.00 | વાલ - 350.00 , 500.00 | ડુંગળી લીલી - 100.00 , 200.00 | આદુ - 900.00 , 1100.00 | મરચા - લીલા - 200.00 , 400.00 | લસણ - લીલુ - 400.00 , 600.00 | મકાઇ - લીલી - 100.00 , 200.00 | લીંબુ - 400.00 , 650.00 | તરબુચ - 150.00 , 230.00 | કેરી - કાચી - 600.00 , 800.00 |

જણસીના ભાવ દર્શાવતું પત્રક

૨૦ કિલોના ભાવો તારીખ :


Export To Excel Save AllSave Commodities