Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/apmcrjkt9/public_html/price_list.php on line 4

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/apmcrjkt9/public_html/price_list.php on line 5
Prices of Today
તારીખ : 17-10-2019 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 800.00 , 1119.00 | ઘઉં લોકવન - 408.00 , 443.00 | ઘઉં ટુકડા - 413.00 , 472.00 | જુવાર - સફેદ - 545.00 , 638.00 | જુવાર - પીળી - 445.00 , 508.00 | બાજરી - 362.00 , 428.00 | મકાઇ - 392.00 , 442.00 | તુવેર - 800.00 , 985.00 | ચણા - પીળા - 731.00 , 974.00 | અળદ - 500.00 , 1275.00 | મગ - 980.00 , 1175.00 | વાલ - દેશી - 850.00 , 1230.00 | વાલ - પાપળી - 950.00 , 1301.00 | ચોળી - 1630.00 , 2220.00 | મઠ - 840.00 , 980.00 | કડથી - 1060.00 , 1235.00 | સીંગદાણા - 1060.00 , 1190.00 | મગફળી - જીણી - 700.00 , 1125.00 | મગફળી જાડી - 750.00 , 1030.00 | તલી - 1880.00 , 2200.00 | સોયાબીન - 625.00 , 700.00 | સીંગફાડા - 870.00 , 1055.00 | તલ કાળા - 2690.00 , 3166.00 | લસણ - 1710.00 , 2475.00 | વરીયાળી - 940.00 , 1105.00 | જીરૂ - 2700.00 , 2950.00 | રાય - 600.00 , 759.00 | મેથી - 660.00 , 880.00 | રાયડો - 629.00 , 674.00 | રજકાનું - બી - 1806.00 , 2550.00 | ગુવારનું - બી - 670.00 , 705.00 |
બટાટા - 180.00 , 330.00 | ડુંગળી સુકી - 240.00 , 560.00 | ટમેટા - 600.00 , 750.00 | કોથમરી - 950.00 , 1450.00 | મુળા - 250.00 , 430.00 | રીંગણા - 350.00 , 600.00 | કોબીજ - 300.00 , 400.00 | ફુલાવર - 330.00 , 550.00 | ભીંડો - 280.00 , 450.00 | ગુવાર - 950.00 , 1350.00 | ચોળા સીંગ - 400.00 , 600.00 | ગીલોડા - 350.00 , 650.00 | દૂધી - 350.00 , 550.00 | કારેલા - 300.00 , 540.00 | સરગવો - 650.00 , 950.00 | તુરીયા - 320.00 , 510.00 | પરવર - 450.00 , 650.00 | કાકડી - 350.00 , 550.00 | ગાજર - 360.00 , 540.00 | ગલકા - 250.00 , 410.00 | મેથી - 600.00 , 950.00 | ડુંગળી લીલી - 260.00 , 460.00 | આદુ - 1150.00 , 1350.00 | મરચા - લીલા - 320.00 , 610.00 | હળદર - લીલી - 550.00 , 750.00 | મગફળી - લીલી - 450.00 , 650.00 | મકાઇ - લીલી - 260.00 , 380.00 | લીંબુ - 900.00 , 1200.00 |

સને.૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષનું લાયસન્સ ધરાવતી સહકારી મંડળીઓની નોંધ

અ.નાં. મંડળીઓના નામ લાયસન્સ નો પ્રકાર ગામ
શ્રી રાજકોટ જી.સ.ખ.વ.સ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
સરધાર જુથ સેવા સ.મ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
રાજકોટ લોધીકા સ.ખ.વે.સ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ સરધાર
રાજકોટ લો.તા.સ.પ્રા.એન્ડ મા.મ.લી શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
ન્યારા સેવા સહકારી મંડળી લી. અ વર્ગ વેપારી ન્યારા
કરમાળ કોટડા જુથ સે.સ.મં.લી અ વર્ગ વેપારી કરમાળ કોટડા
પડધરી તા.સ.મા.એન્ડ પ્રા..મં.લી. અ વર્ગ વેપારી પડધરી
ખંભાળા જુથ સે.સ.મં.લી. અ વર્ગ વેપારી ખંભાળા
પડધરી તા.સ.ખ.વે.સં.લી બ વર્ગ વેપારી પડધરી
૧૦ સરપદડ જુથ સે.સ.મં.લી. બ વર્ગ વેપારી સરપદડ
૧૧ ખેરડી સેવા સહકારી મંડળી લી. બ વર્ગ વેપારી ખેરડી
૧૨ ગઢકા જુથ સેવા સહકારી મંડલી. બ વર્ગ વેપારી ગઢકા
૧૩ મેસવડા જુથ સેવા સ.મ.લી. બ વર્ગ વેપારી મેસવડા
૧૪ ખાંભા જુથ સેવા સ.મં.લી બ વર્ગ વેપારી ખાંભા