Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/apmcrjkt9/public_html/price_list.php on line 4

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/apmcrjkt9/public_html/price_list.php on line 5
Prices of Today
તારીખ : 17-08-2019 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 1160.00 , 1208.00 | ઘઉં લોકવન - 396.00 , 431.00 | ઘઉં ટુકડા - 404.00 , 462.00 | જુવાર - સફેદ - 565.00 , 652.00 | જુવાર - પીળી - 415.00 , 504.00 | બાજરી - 362.00 , 413.00 | મકાઇ - 392.00 , 448.00 | તુવેર - 865.00 , 1120.00 | ચણા - પીળા - 750.00 , 928.00 | અળદ - 845.00 , 1118.00 | મગ - 1111.00 , 1284.00 | વાલ - દેશી - 870.00 , 1380.00 | વાલ - પાપળી - 930.00 , 1460.00 | ચોળી - 1240.00 , 1920.00 | મઠ - 1040.00 , 1360.00 | કડથી - 980.00 , 1230.00 | સીંગદાણા - 1180.00 , 1400.00 | મગફળી - જીણી - 954.00 , 1024.00 | મગફળી જાડી - 845.00 , 1010.00 | તલી - 2050.00 , 2150.00 | એરન્ડા - 1031.00 , 1066.00 | સુવા - 1060.00 , 1205.00 | સોયાબીન - 680.00 , 687.00 | સીંગફાડા - 910.00 , 1050.00 | તલ કાળા - 3015.00 , 3671.00 | લસણ - 625.00 , 1210.00 | ધાણા - 870.00 , 1010.00 | જીરૂ - 3040.00 , 3112.00 | રાય - 538.00 , 731.00 | મેથી - 370.00 , 710.00 | રજકાનું - બી - 1891.00 , 2550.00 | ગુવારનું - બી - 750.00 , 794.00 |
બટાટા - 120.00 , 240.00 | ડુંગળી સુકી - 151.00 , 355.00 | ટમેટા - 540.00 , 740.00 | કોથમરી - 1040.00 , 1560.00 | રીંગણા - 1150.00 , 1650.00 | કોબીજ - 400.00 , 600.00 | ફુલાવર - 800.00 , 1040.00 | ભીંડો - 710.00 , 1150.00 | ગુવાર - 1330.00 , 1840.00 | ચોળા સીંગ - 640.00 , 1040.00 | દૂધી - 440.00 , 730.00 | કારેલા - 540.00 , 800.00 | સરગવો - 840.00 , 1000.00 | તુરીયા - 640.00 , 1010.00 | પરવર - 540.00 , 710.00 | કાકડી - 340.00 , 530.00 | ગાજર - 440.00 , 630.00 | કંટોળા - 800.00 , 1250.00 | ગલકા - 410.00 , 640.00 | મેથી - 640.00 , 950.00 | ડુંગળી લીલી - 450.00 , 640.00 | આદુ - 1630.00 , 1930.00 | મરચા - લીલા - 330.00 , 630.00 | મગફળી - લીલી - 540.00 , 840.00 | મકાઇ - લીલી - 200.00 , 310.00 | લીંબુ - 340.00 , 630.00 |

સને.૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષનું લાયસન્સ ધરાવતી સહકારી મંડળીઓની નોંધ

અ.નાં. મંડળીઓના નામ લાયસન્સ નો પ્રકાર ગામ
શ્રી રાજકોટ જી.સ.ખ.વ.સ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
સરધાર જુથ સેવા સ.મ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
રાજકોટ લોધીકા સ.ખ.વે.સ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ સરધાર
રાજકોટ લો.તા.સ.પ્રા.એન્ડ મા.મ.લી શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
ન્યારા સેવા સહકારી મંડળી લી. અ વર્ગ વેપારી ન્યારા
કરમાળ કોટડા જુથ સે.સ.મં.લી અ વર્ગ વેપારી કરમાળ કોટડા
પડધરી તા.સ.મા.એન્ડ પ્રા..મં.લી. અ વર્ગ વેપારી પડધરી
ખંભાળા જુથ સે.સ.મં.લી. અ વર્ગ વેપારી ખંભાળા
પડધરી તા.સ.ખ.વે.સં.લી બ વર્ગ વેપારી પડધરી
૧૦ સરપદડ જુથ સે.સ.મં.લી. બ વર્ગ વેપારી સરપદડ
૧૧ ખેરડી સેવા સહકારી મંડળી લી. બ વર્ગ વેપારી ખેરડી
૧૨ ગઢકા જુથ સેવા સહકારી મંડલી. બ વર્ગ વેપારી ગઢકા
૧૩ મેસવડા જુથ સેવા સ.મ.લી. બ વર્ગ વેપારી મેસવડા
૧૪ ખાંભા જુથ સેવા સ.મં.લી બ વર્ગ વેપારી ખાંભા