Prices of Today
તારીખ : 14-12-2019 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 934.00 , 1055.00 | ઘઉં લોકવન - 424.00 , 457.00 | ઘઉં ટુકડા - 432.00 , 480.00 | જુવાર - સફેદ - 568.00 , 678.00 | જુવાર - પીળી - 398.00 , 440.00 | બાજરી - 335.00 , 446.00 | મકાઇ - 392.00 , 442.00 | તુવેર - 850.00 , 1150.00 | ચણા - પીળા - 680.00 , 835.00 | અળદ - 955.00 , 1645.00 | મગ - 956.00 , 1369.00 | વાલ - દેશી - 945.00 , 1270.00 | વાલ - પાપળી - 1010.00 , 1360.00 | ચોળી - 1240.00 , 1970.00 | મઠ - 930.00 , 1170.00 | કડથી - 780.00 , 1010.00 | સીંગદાણા - 1016.00 , 1195.00 | મગફળી - જીણી - 820.00 , 945.00 | મગફળી જાડી - 770.00 , 917.00 | તલી - 1860.00 , 2150.00 | એરન્ડા - 741.00 , 770.00 | સોયાબીન - 700.00 , 805.00 | સીંગફાડા - 826.00 , 1092.00 | તલ કાળા - 3010.00 , 3400.00 | લસણ - 1630.00 , 2200.00 | ધાણા - 1000.00 , 1350.00 | વરીયાળી - 780.00 , 977.00 | જીરૂ - 3750.00 , 3025.00 | રાય - 601.00 , 824.00 | મેથી - 750.00 , 850.00 | ઇસબગુલ - 1280.00 , 1640.00 | રાયડો - 800.00 , 800.00 | રજકાનું - બી - 1500.00 , 2650.00 | ગુવારનું - બી - 600.00 , 741.00 |
બટાટા - 210.00 , 310.00 | ટમેટા - 165.00 , 270.00 | સુરણ - 410.00 , 555.00 | કોથમરી - 100.00 , 145.00 | મુળા - 235.00 , 345.00 | રીંગણા - 605.00 , 745.00 | કોબીજ - 125.00 , 225.00 | ફુલાવર - 355.00 , 505.00 | ભીંડો - 500.00 , 705.00 | ગુવાર - 855.00 , 1205.00 | ચોળા સીંગ - 355.00 , 510.00 | વાલોળ - 505.00 , 605.00 | ગીલોડા - 205.00 , 345.00 | દૂધી - 100.00 , 195.00 | કારેલા - 505.00 , 605.00 | સરગવો - 705.00 , 945.00 | તુરીયા - 840.00 , 1055.00 | પરવર - 355.00 , 505.00 | કાકડી - 355.00 , 555.00 | ગાજર - 405.00 , 560.00 | વટાણા - 405.00 , 510.00 | તુવેર સીંગ - 355.00 , 505.00 | બીટ - 245.00 , 445.00 | ગલકા - 240.00 , 410.00 | મેથી - 250.00 , 425.00 | વાલ - 445.00 , 740.00 | ડુંગળી લીલી - 205.00 , 290.00 | આદુ - 1010.00 , 1305.00 | ચણા - લીલા - 305.00 , 505.00 | મરચા - લીલા - 125.00 , 215.00 | હળદર - લીલી - 305.00 , 455.00 | લસણ - લીલુ - 2005.00 , 2505.00 | મકાઇ - લીલી - 185.00 , 295.00 | લીંબુ - 205.00 , 455.00 |

સને.૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષનું લાયસન્સ ધરાવતી સહકારી મંડળીઓની નોંધ

અ.નાં. મંડળીઓના નામ લાયસન્સ નો પ્રકાર ગામ
શ્રી રાજકોટ જી.સ.ખ.વ.સ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
સરધાર જુથ સેવા સ.મ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
રાજકોટ લોધીકા સ.ખ.વે.સ.લી. શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ સરધાર
રાજકોટ લો.તા.સ.પ્રા.એન્ડ મા.મ.લી શ્રી અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ રાજકોટ
ન્યારા સેવા સહકારી મંડળી લી. અ વર્ગ વેપારી ન્યારા
કરમાળ કોટડા જુથ સે.સ.મં.લી અ વર્ગ વેપારી કરમાળ કોટડા
પડધરી તા.સ.મા.એન્ડ પ્રા..મં.લી. અ વર્ગ વેપારી પડધરી
ખંભાળા જુથ સે.સ.મં.લી. અ વર્ગ વેપારી ખંભાળા
પડધરી તા.સ.ખ.વે.સં.લી બ વર્ગ વેપારી પડધરી
૧૦ સરપદડ જુથ સે.સ.મં.લી. બ વર્ગ વેપારી સરપદડ
૧૧ ખેરડી સેવા સહકારી મંડળી લી. બ વર્ગ વેપારી ખેરડી
૧૨ ગઢકા જુથ સેવા સહકારી મંડલી. બ વર્ગ વેપારી ગઢકા
૧૩ મેસવડા જુથ સેવા સ.મ.લી. બ વર્ગ વેપારી મેસવડા
૧૪ ખાંભા જુથ સેવા સ.મં.લી બ વર્ગ વેપારી ખાંભા