Prices of Today
તારીખ : 17-07-2018 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 1070.00 , 1269.00 | ઘઉં લોકવન - 346.00 , 394.00 | ઘઉં ટુકડા - 361.00 , 419.00 | જુવાર - સફેદ - 480.00 , 662.00 | જુવાર - પીળી - 275.00 , 310.00 | બાજરી - 255.00 , 285.00 | મકાઇ - 250.00 , 290.00 | તુવેર - 715.00 , 760.00 | ચણા - પીળા - 750.00 , 870.00 | અળદ - 500.00 , 950.00 | મગ - 1050.00 , 1150.00 | વાલ - દેશી - 500.00 , 680.00 | વાલ - પાપળી - 550.00 , 800.00 | ચોળી - 1125.00 , 1280.00 | મઠ - 490.00 , 670.00 | કડથી - 450.00 , 650.00 | સીંગદાણા - 925.00 , 1100.00 | મગફળી - જીણી - 600.00 , 740.00 | મગફળી જાડી - 620.00 , 780.00 | તલી - 1650.00 , 2005.00 | એરન્ડા - 775.00 , 832.00 | અજમો - 1025.00 , 1425.00 | સુવા - 625.00 , 710.00 | સીંગફાડા - 650.00 , 840.00 | તલ કાળા - 1880.00 , 2150.00 | લસણ - 88.00 , 320.00 | ધાણા - 750.00 , 874.00 | વરીયાળી - 1050.00 , 1375.00 | જીરૂ - 3060.00 , 3460.00 | રાય - 704.00 , 803.00 | મેથી - 450.00 , 600.00 | ઇસબગુલ - 1050.00 , 1260.00 | રાયડો - 704.00 , 704.00 | રજકાનું - બી - 1921.00 , 2640.00 | ગુવારનું - બી - 725.00 , 746.00 |
બટાટા - 200.00 , 300.00 | ડુંગળી સુકી - 60.00 , 215.00 | ટમેટા - 440.00 , 560.00 | કોથમરી - 350.00 , 550.00 | મુળા - 260.00 , 420.00 | રીંગણા - 90.00 , 160.00 | કોબીજ - 100.00 , 150.00 | ફુલાવર - 300.00 , 500.00 | ભીંડો - 400.00 , 550.00 | ગુવાર - 450.00 , 650.00 | ચોળા સીંગ - 300.00 , 400.00 | ગીલોડા - 250.00 , 350.00 | દૂધી - 200.00 , 300.00 | કારેલા - 250.00 , 400.00 | સરગવો - 500.00 , 700.00 | તુરીયા - 600.00 , 800.00 | કાકડી - 260.00 , 400.00 | ગાજર - 200.00 , 330.00 | કંટોળા - 600.00 , 750.00 | ગલકા - 250.00 , 350.00 | મેથી - 350.00 , 550.00 | ડુંગળી લીલી - 330.00 , 420.00 | આદુ - 900.00 , 1100.00 | મરચા - લીલા - 200.00 , 360.00 | મકાઇ - લીલી - 180.00 , 250.00 | લીંબુ - 200.00 , 350.00 |

સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષના લાયસન્સની યાદી

અનાજ વિભાગ
અ.નાં. લાયસન્સનો પ્રકાર લાયસન્સની ફી રૂ।. લાયસન્સ સંખ્યા કુલ રકમ
અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ. ૧૨૫/- ૪૪૧ ૫૫૧૨૫.૦૦
અ વર્ગ વેપારી ૯૦/- ૪૫૫ ૪૦૯૫૦.૦૦
બ વર્ગ વેપારી ૭૫/- ૪૯ ૩૬૭૫.૦૦
ક વર્ગ સ્પેશ્યલ વેપારી ૫૦/- ૩૦૦.૦૦
અ વર્ગ મર્યાદિત વેપારી ૫૦/- ૫૧૯ ૨૫૯૫૦.૦૦
છુટક વેપારી ૧૦/- ૨૭ ૨૭૦.૦૦
અ વર્ગ તોલાટ ૧૦/- ૧૮૮ ૧૮૮૦.૦૦
હમાલ મજુર ૫/- ૯૨૭ ૪૬૩૫.૦૦
  કુલ   ૨૬૧૨ ૧૩૨૭૮૫.૦૦
 
શાકભાજી વિભાગ
અ.નાં. લાયસન્સનો પ્રકાર લાયસન્સની ફી રૂ।. લાયસન્સ સંખ્યા કુલ રકમ
અ વર્ગ વેપારી જ.ક.એ. ૧૨૫/- ૬૨ ૭૭૫૦.૦૦
જનરલકમીશન એજન્ટ ૧૦૦/- ૬૭ ૬૭૦૦.૦૦
અ વર્ગ વેપારી ૯૦/- ૧૫૬ ૧૪૦૪૦.૦૦
બ વર્ગ વેપારી ૭૫/- ૫૫૧ ૭૫.૦૦
અ વર્ગ મર્યાદિત વેપારી ૫૦/- ૨૧ ૨૭૫૫૦.૦૦
છુટક વેપારી ૧૦/- ૧૨૦ ૨૧૦.૦૦
હમાલ મજુર ૫/-   ૬૦૦.૦૦
  કુલ ૯૭૮   ૫૬૯૨૫.૦૦