Prices of Today
તારીખ : 20-11-2018 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 1130.00 , 1171.00 | ઘઉં લોકવન - 390.00 , 439.00 | ઘઉં ટુકડા - 430.00 , 490.00 | જુવાર - સફેદ - 540.00 , 775.00 | જુવાર - પીળી - 265.00 , 342.00 | બાજરી - 265.00 , 355.00 | મકાઇ - 275.00 , 345.00 | તુવેર - 500.00 , 940.00 | ચણા - પીળા - 710.00 , 852.00 | અળદ - 850.00 , 1021.00 | મગ - 1000.00 , 1230.00 | વાલ - દેશી - 550.00 , 770.00 | વાલ - પાપળી - 650.00 , 890.00 | ચોળી - 1075.00 , 1425.00 | મઠ - 625.00 , 840.00 | કડથી - 750.00 , 890.00 | સીંગદાણા - 1070.00 , 1175.00 | મગફળી - જીણી - 790.00 , 992.00 | મગફળી જાડી - 740.00 , 956.00 | તલી - 2670.00 , 2830.00 | એરન્ડા - 1011.00 , 1041.00 | અજમો - 1075.00 , 1385.00 | સુવા - 1225.00 , 1485.00 | સોયાબીન - 550.00 , 575.00 | સીંગફાડા - 740.00 , 1065.00 | તલ કાળા - 3005.00 , 3720.00 | લસણ - 99.00 , 216.00 | ધાણા - 911.00 , 1121.00 | મરચા - 600.00 , 1550.00 | વરીયાળી - 1325.00 , 1485.00 | જીરૂ - 3300.00 , 3600.00 | રાય - 828.00 , 975.00 | મેથી - 691.00 , 790.00 | ઇસબગુલ - 1250.00 , 1510.00 | રજકાનું - બી - 1850.00 , 2400.00 | ગુવારનું - બી - 801.00 , 884.00 |
બટાટા - 200.00 , 280.00 | ડુંગળી સુકી - 60.00 , 151.00 | ટમેટા - 150.00 , 200.00 | સુરણ - 210.00 , 320.00 | કોથમરી - 330.00 , 510.00 | મુળા - 230.00 , 310.00 | રીંગણા - 60.00 , 100.00 | કોબીજ - 40.00 , 70.00 | ફુલાવર - 200.00 , 300.00 | ભીંડો - 360.00 , 550.00 | ગુવાર - 340.00 , 610.00 | ચોળા સીંગ - 350.00 , 500.00 | વાલોળ - 300.00 , 450.00 | ગીલોડા - 140.00 , 230.00 | દૂધી - 100.00 , 180.00 | કારેલા - 240.00 , 430.00 | સરગવો - 300.00 , 500.00 | તુરીયા - 500.00 , 600.00 | પરવર - 320.00 , 480.00 | કાકડી - 260.00 , 450.00 | ગાજર - 210.00 , 330.00 | વટાણા - 900.00 , 1100.00 | તુવેર સીંગ - 450.00 , 650.00 | ગલકા - 300.00 , 400.00 | મેથી - 220.00 , 290.00 | ડુંગળી લીલી - 140.00 , 210.00 | આદુ - 950.00 , 1150.00 | ચણા - લીલા - 270.00 , 520.00 | મરચા - લીલા - 100.00 , 250.00 | હળદર - લીલી - 380.00 , 610.00 | લસણ - લીલુ - 950.00 , 1150.00 | મકાઇ - લીલી - 140.00 , 220.00 | લીંબુ - 600.00 , 850.00 |

સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષના લાયસન્સની યાદી

અનાજ વિભાગ
અ.નાં. લાયસન્સનો પ્રકાર લાયસન્સની ફી રૂ।. લાયસન્સ સંખ્યા કુલ રકમ
અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ. ૧૨૫/- ૪૪૧ ૫૫૧૨૫.૦૦
અ વર્ગ વેપારી ૯૦/- ૪૫૫ ૪૦૯૫૦.૦૦
બ વર્ગ વેપારી ૭૫/- ૪૯ ૩૬૭૫.૦૦
ક વર્ગ સ્પેશ્યલ વેપારી ૫૦/- ૩૦૦.૦૦
અ વર્ગ મર્યાદિત વેપારી ૫૦/- ૫૧૯ ૨૫૯૫૦.૦૦
છુટક વેપારી ૧૦/- ૨૭ ૨૭૦.૦૦
અ વર્ગ તોલાટ ૧૦/- ૧૮૮ ૧૮૮૦.૦૦
હમાલ મજુર ૫/- ૯૨૭ ૪૬૩૫.૦૦
  કુલ   ૨૬૧૨ ૧૩૨૭૮૫.૦૦
 
શાકભાજી વિભાગ
અ.નાં. લાયસન્સનો પ્રકાર લાયસન્સની ફી રૂ।. લાયસન્સ સંખ્યા કુલ રકમ
અ વર્ગ વેપારી જ.ક.એ. ૧૨૫/- ૬૨ ૭૭૫૦.૦૦
જનરલકમીશન એજન્ટ ૧૦૦/- ૬૭ ૬૭૦૦.૦૦
અ વર્ગ વેપારી ૯૦/- ૧૫૬ ૧૪૦૪૦.૦૦
બ વર્ગ વેપારી ૭૫/- ૫૫૧ ૭૫.૦૦
અ વર્ગ મર્યાદિત વેપારી ૫૦/- ૨૧ ૨૭૫૫૦.૦૦
છુટક વેપારી ૧૦/- ૧૨૦ ૨૧૦.૦૦
હમાલ મજુર ૫/-   ૬૦૦.૦૦
  કુલ ૯૭૮   ૫૬૯૨૫.૦૦