Prices of Today
તારીખ : 11-07-2020 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 650.00 , 948.00 | ઘઉં લોકવન - 347.00 , 364.00 | ઘઉં ટુકડા - 346.00 , 388.00 | જુવાર - સફેદ - 545.00 , 650.00 | જુવાર - પીળી - 355.00 , 380.00 | બાજરી - 255.00 , 325.00 | તુવેર - 850.00 , 1080.00 | ચણા - પીળા - 725.00 , 840.00 | અળદ - 850.00 , 1318.00 | મગ - 950.00 , 1516.00 | વાલ - દેશી - 1260.00 , 1395.00 | વાલ - પાપળી - 1730.00 , 2010.00 | સીંગદાણા - 1470.00 , 1675.00 | મગફળી - જીણી - 895.00 , 1184.00 | મગફળી જાડી - 900.00 , 1170.00 | તલી - 1450.00 , 1670.00 | એરન્ડા - 725.00 , 771.00 | સુવા - 675.00 , 850.00 | સીંગફાડા - 920.00 , 1275.00 | તલ કાળા - 1900.00 , 2751.00 | લસણ - 705.00 , 1262.00 | ધાણા - 1050.00 , 1350.00 | વરીયાળી - 860.00 , 1025.00 | જીરૂ - 2335.00 , 2538.00 | રાય - 700.00 , 865.00 | મેથી - 865.00 , 935.00 | રાયડો - 700.00 , 778.00 | રજકાનું - બી - 3500.00 , 5200.00 |
બટાટા - 240.00 , 320.00 | ડુંગળી સુકી - 45.00 , 160.00 | ટમેટા - 500.00 , 600.00 | સુરણ - 550.00 , 700.00 | કોથમરી - 400.00 , 600.00 | મુળા - 150.00 , 300.00 | રીંગણા - 50.00 , 130.00 | કોબીજ - 50.00 , 90.00 | ફુલાવર - 250.00 , 350.00 | ભીંડો - 50.00 , 120.00 | ગુવાર - 400.00 , 500.00 | ચોળા સીંગ - 300.00 , 500.00 | ગીલોડા - 100.00 , 200.00 | દૂધી - 50.00 , 150.00 | કારેલા - 250.00 , 350.00 | સરગવો - 300.00 , 450.00 | તુરીયા - 350.00 , 500.00 | પરવર - 700.00 , 800.00 | કાકડી - 250.00 , 350.00 | ગાજર - 110.00 , 220.00 | વટાણા - 750.00 , 1100.00 | ગલકા - 80.00 , 220.00 | મેથી - 450.00 , 750.00 | ડુંગળી લીલી - 100.00 , 250.00 | આદુ - 750.00 , 1020.00 | મરચા - લીલા - 650.00 , 900.00 | મગફળી - લીલી - 400.00 , 500.00 | મકાઇ - લીલી - 150.00 , 350.00 | લીંબુ - 250.00 , 350.00 |

સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષના લાયસન્સની યાદી

અનાજ વિભાગ
અ.નાં. લાયસન્સનો પ્રકાર લાયસન્સની ફી રૂ।. લાયસન્સ સંખ્યા કુલ રકમ
અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ. ૧૨૫/- ૪૪૧ ૫૫૧૨૫.૦૦
અ વર્ગ વેપારી ૯૦/- ૪૫૫ ૪૦૯૫૦.૦૦
બ વર્ગ વેપારી ૭૫/- ૪૯ ૩૬૭૫.૦૦
ક વર્ગ સ્પેશ્યલ વેપારી ૫૦/- ૩૦૦.૦૦
અ વર્ગ મર્યાદિત વેપારી ૫૦/- ૫૧૯ ૨૫૯૫૦.૦૦
છુટક વેપારી ૧૦/- ૨૭ ૨૭૦.૦૦
અ વર્ગ તોલાટ ૧૦/- ૧૮૮ ૧૮૮૦.૦૦
હમાલ મજુર ૫/- ૯૨૭ ૪૬૩૫.૦૦
  કુલ   ૨૬૧૨ ૧૩૨૭૮૫.૦૦
 
શાકભાજી વિભાગ
અ.નાં. લાયસન્સનો પ્રકાર લાયસન્સની ફી રૂ।. લાયસન્સ સંખ્યા કુલ રકમ
અ વર્ગ વેપારી જ.ક.એ. ૧૨૫/- ૬૨ ૭૭૫૦.૦૦
જનરલકમીશન એજન્ટ ૧૦૦/- ૬૭ ૬૭૦૦.૦૦
અ વર્ગ વેપારી ૯૦/- ૧૫૬ ૧૪૦૪૦.૦૦
બ વર્ગ વેપારી ૭૫/- ૫૫૧ ૭૫.૦૦
અ વર્ગ મર્યાદિત વેપારી ૫૦/- ૨૧ ૨૭૫૫૦.૦૦
છુટક વેપારી ૧૦/- ૧૨૦ ૨૧૦.૦૦
હમાલ મજુર ૫/-   ૬૦૦.૦૦
  કુલ ૯૭૮   ૫૬૯૨૫.૦૦