Prices of Today
તારીખ : 26-09-2018 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 1070.00 , 1220.00 | ઘઉં લોકવન - 383.00 , 422.00 | ઘઉં ટુકડા - 395.00 , 457.00 | જુવાર - સફેદ - 615.00 , 688.00 | જુવાર - પીળી - 285.00 , 355.00 | બાજરી - 270.00 , 340.00 | મકાઇ - 275.00 , 320.00 | તુવેર - 630.00 , 685.00 | ચણા - પીળા - 640.00 , 775.00 | અળદ - 780.00 , 879.00 | મગ - 800.00 , 1080.00 | વાલ - દેશી - 450.00 , 675.00 | વાલ - પાપળી - 550.00 , 850.00 | ચોળી - 974.00 , 1424.00 | મઠ - 675.00 , 1049.00 | કડથી - 625.00 , 829.00 | સીંગદાણા - 925.00 , 1030.00 | મગફળી - જીણી - 760.00 , 990.00 | મગફળી જાડી - 640.00 , 722.00 | તલી - 1750.00 , 2020.00 | સુરજમુખી - બી - 480.00 , 550.00 | એરન્ડા - 818.00 , 882.00 | અજમો - 905.00 , 1235.00 | સુવા - 780.00 , 840.00 | સીંગફાડા - 640.00 , 885.00 | તલ કાળા - 2440.00 , 2931.00 | લસણ - 50.00 , 280.00 | ધાણા - 850.00 , 950.00 | વરીયાળી - 950.00 , 1140.00 | જીરૂ - 3255.00 , 3453.00 | રાય - 800.00 , 900.00 | મેથી - 450.00 , 650.00 | ઇસબગુલ - 1170.00 , 1385.00 | રાયડો - 700.00 , 750.00 | રજકાનું - બી - 1875.00 , 2475.00 | ગુવારનું - બી - 632.00 , 807.00 |
બટાટા - 190.00 , 320.00 | ડુંગળી સુકી - 51.00 , 131.00 | ટમેટા - 120.00 , 200.00 | કોથમરી - 100.00 , 150.00 | મુળા - 100.00 , 170.00 | રીંગણા - 150.00 , 210.00 | કોબીજ - 110.00 , 170.00 | ફુલાવર - 100.00 , 140.00 | ભીંડો - 120.00 , 170.00 | ગુવાર - 110.00 , 160.00 | ચોળા સીંગ - 100.00 , 150.00 | વાલોળ - 120.00 , 200.00 | ગીલોડા - 120.00 , 210.00 | દૂધી - 80.00 , 130.00 | કારેલા - 120.00 , 210.00 | સરગવો - 400.00 , 600.00 | તુરીયા - 110.00 , 200.00 | પરવર - 250.00 , 350.00 | કાકડી - 110.00 , 220.00 | ગાજર - 160.00 , 250.00 | કંટોળા - 250.00 , 370.00 | ગલકા - 110.00 , 220.00 | મેથી - 250.00 , 420.00 | ડુંગળી લીલી - 100.00 , 150.00 | આદુ - 800.00 , 1100.00 | મરચા - લીલા - 70.00 , 110.00 | મગફળી - લીલી - 220.00 , 410.00 | મકાઇ - લીલી - 100.00 , 160.00 | લીંબુ - 900.00 , 1200.00 |

સભાસદોની યાદી

ખેડુત મત વિભાગ
ક્રમ મત વિભાગ /સભ્યશ્રીનું નામ ફોન નં. સેલ ફોન નંબર સરનામું ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી દેવરાજભાઇ ખોડાભાઇ સખીયા ૯૮૨૫૨૧૯૦૧૧
2 શ્રી ગૌતમભાઇ એન.કાનગડ ૯૮૯૮૦૭૫૪૭૧
3 શ્રી જમનભાઇ એસ. ધામેલીયા ૯૮૭૯૫૫૨૯૧૯
4 શ્રી દિનેશભાઇ ડી. ઢોલરીયા ૯૮૭૯૭૪૬૪૬૭
5 શ્રી પ્રવીણસિંહ સી. જાડેજા ૯૯૭૯૩૯૯૯૯૯
6 શ્રી મગનભાઇ એન. ઝાલાવડીયા ૯૯૭૯૮૭૫૨૧૩
7 શ્રી મનસુખલાલ બી. સંખાવરા ૯૫૩૭૫૦૦૧૧૧
8 શ્રી લીંબાભાઇ કે. સાકરીયા ૯૪૦૮૭૫૩૦૮૧
 
વેપારી મત વિભાગ
ક્રમ મત વિભાગ /સભ્યશ્રીનું નામ ફોન નં. સેલ ફોન નંબર સરનામું ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી પ્રવિણભાઇ મોહનભાઇ અણદાણી ૯૮૨૫૨૨૮૧૦૨ તીરૂપત્તી એંટરપ્રાઇઝ , કે/એસ-૮ , માર્કેટયાર્ડ , રાજકોટ
2 શ્રી સુરેશભાઇ હરજીવનભાઇ ચંદારાણા ૯૮૨૪૦૬૬૩૭૫ ચંદારાણા એન્ડ બ્રધર્સ , બી-૯ , માર્કેટ યાર્ડ ,રાજકોટ
3 શ્રી વલ્લભભાઇ કે. પટેલ ૯૮૭૯૫૨૭૦૨૫
4 શ્રી કાંતીભાઇ બી. તરપદા ૯૪૨૬૫૪૨૫૮૧
 
ખરીદ -વેચાણ મંડળી મત વિભાગ
ક્રમ મત વિભાગ /સભ્યશ્રીનું નામ ફોન નં. સેલ ફોન નંબર સરનામું ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી પરસોતમભાઇ કેસાભાઇ સાવલીયા ૯૪૨૬૯૧૫૩૯૯ મુ.ન્યારા. તા.પડધરી જી.રાજકોટ
2 શ્રી હરદેવસિંહ બળવતસિંહ જાડેજા ૯૪૨૬૯૧૧૧૦૨ મુ. રાજ સમિઢયાળા તા. રાજકોટ
 
સ્થાનિક સંસ્થાઓનો મત વિભાગ
ક્રમ મત વિભાગ /સભ્યશ્રીનું નામ ફોન નં. સેલ ફોન નંબર સરનામું ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી મનુભાઇ ડી. શિયાળ ૯૯૧૩૧૩૦૦૬૬
 
સરકારશ્રી ના પ્રતિનીધી
ક્રમ મત વિભાગ /સભ્યશ્રીનું નામ ફોન નં. સેલ ફોન નંબર સરનામું ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી ના.નિયામક અને જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર ૨૪૭૬૭૦૦ - જીલ્લા સેવા સદન -૨, ૧/૬, રેસકોર્ષ ,રાજકોટ
2 શ્રી જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી સાહેબ ૨૪૪૦૮૮૯ - જીલ્લા પંચાયત ,રેસકોર્ષ , રાજકોટ