Prices of Today
તારીખ : 22-10-2020 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 815.00 , 1063.00 | ઘઉં લોકવન - 328.00 , 410.00 | ઘઉં ટુકડા - 325.00 , 450.00 | જુવાર - સફેદ - 550.00 , 643.00 | જુવાર - પીળી - 205.00 , 315.00 | બાજરી - 240.00 , 300.00 | મકાઇ - 272.00 , 315.00 | ચણા - પીળા - 960.00 , 1190.00 | અળદ - 950.00 , 1575.00 | મગ - 1100.00 , 1650.00 | વાલ - દેશી - 1150.00 , 1455.00 | વાલ - પાપળી - 1460.00 , 2680.00 | ચોળી - 885.00 , 1435.00 | કડથી - 550.00 , 715.00 | સીંગદાણા - 1340.00 , 1440.00 | મગફળી - જીણી - 840.00 , 1122.00 | મગફળી જાડી - 800.00 , 1076.00 | તલી - 1600.00 , 1800.00 | એરન્ડા - 740.00 , 795.00 | સુવા - 675.00 , 750.00 | સોયાબીન - 780.00 , 825.00 | સીંગફાડા - 980.00 , 1335.00 | તલ કાળા - 2100.00 , 2994.00 | લસણ - 975.00 , 1730.00 | ધાણા - 1100.00 , 1350.00 | વરીયાળી - 805.00 , 975.00 | જીરૂ - 2296.00 , 2535.00 | રાય - 900.00 , 1016.00 | મેથી - 1150.00 , 1369.00 | ઇસબગુલ - 1645.00 , 2105.00 | રાયડો - 900.00 , 1013.00 | રજકાનું - બી - 4800.00 , 6100.00 | ગુવારનું - બી - 730.00 , 763.00 |
બટાટા - 450.00 , 660.00 | ડુંગળી સુકી - 400.00 , 1080.00 | ટમેટા - 500.00 , 650.00 | સુરણ - 400.00 , 550.00 | કોથમરી - 600.00 , 1000.00 | મુળા - 300.00 , 550.00 | રીંગણા - 200.00 , 310.00 | કોબીજ - 480.00 , 720.00 | ફુલાવર - 300.00 , 500.00 | ભીંડો - 280.00 , 400.00 | ગુવાર - 700.00 , 1000.00 | ચોળા સીંગ - 400.00 , 500.00 | વાલોળ - 600.00 , 800.00 | ગીલોડા - 220.00 , 350.00 | દૂધી - 240.00 , 360.00 | કારેલા - 300.00 , 500.00 | તુરીયા - 400.00 , 600.00 | પરવર - 350.00 , 550.00 | કાકડી - 400.00 , 600.00 | ગાજર - 300.00 , 500.00 | ગલકા - 200.00 , 350.00 | મેથી - 300.00 , 550.00 | વાલ - 700.00 , 1000.00 | ડુંગળી લીલી - 300.00 , 700.00 | આદુ - 500.00 , 750.00 | મરચા - લીલા - 400.00 , 700.00 | હળદર - લીલી - 300.00 , 500.00 | મકાઇ - લીલી - 200.00 , 320.00 | લીંબુ - 500.00 , 700.00 |

વિકાસ ના કામો ની યાદી

સને ૨૦૦૯.૨૦૧૦ ના નવા વર્ષ દરમ્યાન કરવાના વિકાસ કામોની વિગત દર્શાવતુ પત્રક માર્કેટ માર્કેટ યાર્ડ માટે બેડી મુકામે મેળવવામાં આવેલ જમીનમાં કરવાના વિકાસનાં કામો માટેના પ્લાન એસ્ટીમેન્ટ (પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ) રૂ।. ૧૪૬૦૨.૦૩ લાખ
બ્લોક એસ્ટીમેન્ટ ભાગ - ૧
ક્રમ બાંધકામની વિગત જથ્થો અંદાજીત રકમ (રૂ.લાખમાં)
ઓફીસ બીલ્ડીંગ ૧-નંગ ૧૨૪.૮૪
એ ટાઇપ શોપ કમ ગોડાઉન ૧૯૨-નંગ ૨૪૫૯.૨૮
એ ટાઇપ ગોડાઉન કમ પ્રોસેસીંગ યુનિટ ૪-નંગ ૭૮.૬૦
બી ટાઇપ શોપ કમ ગોડાઉન ૧૯૧-નંગ ૨૦૫૦.૦૦
બી ટાઇપ ગોડાઉન કમ પ્રોસેસીંગ યુનિટ ૧૪-નંગ ૨૫૮.૭૬
ગોડાઉન કમ પ્રોસેસીંગ યુનિટ ૧૧૩-નંગ ૨૩૪૯.૯૯
એસ-૧ ટાઇપ શોપ કમ ગોડાઉન ૨૧-નંગ ૩૫.૦૬
એસ-૨ ટાઇપ શોપ કમ ગોડાઉન ૩૦-નંગ ૫૧.૫૨
શન્ડરી શોપ્સ ૫૮-નંગ ૧૦૯.૬૮
૧૦ કમ્પાઉન્ડ ગેઇટ વીથ સીક્યુરીટી ઓફીસ ૪-નંગ ૩૩.૪૬
૧૧ આગળના ભાગની દિવાલો કમ્પાઉન્ડ વોલ ૧૦૦૦ ૨.મી. ૮૬.૦૩
૧૨ બીજી સાઇડની દિવાલો કમ્પાઉન્ડ વોલ ૨૦૦૦ ૨.મી ૧૦૨. ૨૫
૧૩ બેન્ક બીલ્ડીંગ ૧-નંગ ૮૮.૬૭
૧૪ ઓફીસ કોમ્પલેક્ષ ૨-નંગ ૩૪૨.૦૦
૧૫ ઇલેક્ટ્રીક રૂમ ૧-નંગ ૩.૩૭
૧૬ કોમન શૌચાલય ૨-નંગ ૬૬.૪૦
૧૭ કોમન વોટર રૂમ ૪-નંગ ૫.૫૯
૧૮ વે બ્રીજ ૧-નંગ ૫.૧૫
૧૯ ખેડુત કેન્ટીન રેસ્ટ હાઉસ માહીતી કેન્દ્ર અને લેબોરેટરી ૧-નંગ ૯૫.૩૮
૨૦ ગોડાઉન બીલ્ડીંગ અને સ્ટોરેજ ૨-નંગ ૧૫૩.૨૨
૨૧ એક્શન શેડ સીવીલ વર્ક સાથે ૧૪-નંગ ૧૩૦૫.૧૫
    ટોટલ... ૯૮૦૫.૦૩